Ondro Mihályi
Java Champions Logo DZone Logo Java Code Geeks Badge Czech JUG

Lektor a konzultant, ktorý sa snaží hľadať tie najlepšie riešenia na zaujímavé problémy pomocou overených Java technológií. Scrum master a expert v platforme Jakarta EE.

Pomáha spoločnostiam s rozvojom znalostí ich programátorských týmov, vylepšovať svoje vývojové procesy a optimalizovať nasadenia v produkcii.