V júni som urobil prednášku na stretnutí používateľov Javy (Java User Group) v Prahe. Bolo to prvýkrát, čo som verejne prezentoval svoju prednášku o vytváraní reaktívnych aplikácií pomocou Java EE. A k tomu ako bonus som ešte predstavil projekt Payara a ako súvisí so námejším projektom GlassFish. (viac…)

Java EE framework sa v posledných rokoch vo verzii Java EE 6 a Java EE 7 zjednodušil natoľko, že je možné vytvárať Java EE aplikácie s jednoduchou štruktúrou, ktoré obsahujú veľký podiel aplikačnej logiky a malý podiel spojovacieho kódu. Na vystavanie aplikácie nám často stačia obyčajné Java objekty obohatené o anotácie, ktoré definujú často sa opakujúce vlastnosti a mechanizmy. Metódy objektov tak obsahujú hlavne business logiku, teda funkcionalitu našej aplikácie.

Všeobecné mechanizmy, ako napríklad logovanie, transakcie, napojenie na databázu či vytváranie vzťahov medzi objektami, je možné deklarovať pomocou dodatočných anotácií. Tie slúžia ako značky pre Java EE framework, ktorý podľa nich vloží dodatočnú funkcionalitu do našich objektov. V tomto prípade ide o funkcie, ktoré sa často opakujú a dajú sa všeobecne automatizovať.

Ukážeme si ako môžeme prehľadne štruktúrovať našu aplikáciu, a ako nám pri ohraničení stavebných blokov pomáhajú Java EE anotácie, ktoré dávajú logický význam jednotlivým objektom. (viac…)

This site uses cookies to improve your experience. By using this site you agree to these cookies being set. More in our cookies policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zatvoriť